Tere tulemast Riigi Tugiteenuste Keskuse hangete portaali!

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) hangete portaal on suunatud hankijatele, kes leiavad siit detailsemat infot RTK planeeritavate ja läbiviidavate kesksete riigihangete ning ühishangete kohta.
RTK on vabatahtlik keskne hankija valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutused) riigihangete korraldamisel. RTK kaudu hankimine ei ole asutustele kohustuslik. Täpsem info RTK kui keskse hankija tegevuse ning pakutava teenuse kohta on leitav RTK veebilehelt www.rtk.ee.
RTK ei korralda riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi kohustusliku keskse hankija. Samuti ei korralda RTK info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihankeid ning ehituse valdkonna ja kinnisvara haldamisega seotud riigihankeid.

AKTIIVSED HANKED

1.Kantseleitarvete ostmine vaata lisa
2.Kütuse ostmine vaata lisa
3.Koopiapaberi ostmine vaata lisa
4.Reisikorraldusteenuse tellimine “212165” vaata lisa
5.Reisikorraldusteenuse tellimine vaata lisa
6.Sõiduautode liisimine vaata lisa

ETTEVALMISTAMISEL HANKED

Ettevalmistamisel hanked hetkel puuduvad.