Tere tulemast kesksete hangete veebilehele!

Tulenevalt riigihangete seadusest on hankijatel võimalik hankida asju ja teenuseid kas iseseisvalt, ühiselt või keskselt.

RIT logo
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) on kohustuslik keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei töökoha laua-, süle-, tahvelarvutite, monitoride, printerite ja plotterite soetamisel.

Kohustusliku keskse hankijana korraldab RIT riigiasutuste eest hankeid Vabariigi Valitsuse poolt määratud ulatuses, mis tähendab, et keskse hankimisega hõlmatud asutustel ei ole õigust VV korralduses määratud tooteid ja teenuseid hankida iseseisvalt ega ühiselt.

RIT korraldab ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ühishankeid, millega kõigil soovijatel on võimalik liituda.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse logoRegistrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) oli kuni 2022. aastani kohustuslik keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutustele ning Riigikantseleile, alates 18.04.2022 on kohustuslikuks keskseks hankijaks Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT).

RIK korraldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ühishankeid, millega kõigil soovijatel on võimalik liituda.