Tere tulemast kesksete hangete veebilehele!

Tulenevalt riigihangete seadusest on hankijatel võimalik hankida asju ja teenuseid kas iseseisvalt, ühiselt või keskselt.

Eestis on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud kaks keskset hankijat:

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse logoRegistrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) on kohustuslik keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei töökoha arvutite, monitoride ja printerite soetamisel.

Kohustusliku keskse hankijana korraldab RIK riigiasutuste eest hankeid Vabariigi Valitsuse poolt määratud ulatuses, mis tähendab, et keskse hankimisega hõlmatud asutustel ei ole õigust VV korralduses määratud tooteid ja teenuseid hankida iseseisvalt ega ühiselt.

RIK korraldab ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ühishankeid, millega kõigil soovijatel on võimalik liituda.

Riigi Tugiteenuste Keskuse logoRiigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on vabatahtlik keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei riigihangete korraldamisel.

Vabariigi Valitsuse korraldusega loodi asutustele võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise teenust vastavalt asutuse vajadustele. Vabatahtliku keskse hankimisega ei kaasne ühelegi asutustele RTK-lt teenuse tellimise kohustust.

RTK ei korralda riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning kinnisvara haldamise ja ehitusega seotud valdkonnas.