Tere tulemast RIK ühishangete portaali!

 

Siit leiavad hankijad detailsemat informatsiooni Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt korraldatavate  ühishangete kohta.

RIK oli esimene ja kuni 2022. aastani ainuke IKT vahendite keskne hankija Eestis korraldades keskseid ja ühishankeid alates 2011. aastast.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.04.2022 korraldusele nr 119 „Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes“ on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste infotehnoloogia valdkonna riigihangetes uueks kohustuslikuks keskseks hankijaks Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT). Antud korralduse p 6 kohaselt on läbiviidud kesksete hankemenetluste tulemusel sõlmitud ja kehtivad raam- ja hankelepingud üle antud RITile 1.06.2022 ja leitavad RITi kesksete hangete veebilehelt Ühised IKT Riigihanked

AKTIIVSED HANKED

Aktiivsed hanked hetkel puuduvad.

ETTEVALMISTAMISEL HANKED

Ettevalmistamisel hanked hetkel puuduvad.